Våre internasjonale Champions! 
Vi er ydmyk og stolt over å ha 3 Lekkerbiskener som bærer denne tittelen samt vår egen Roxy.