I valpetanker?

En liten, lodden valp kan trollbinde alle og enhver. Men kjøp av hund skal være både gjennomtenkt og avklart med hele familien. Husk at du kjøper et levende vesen som kommer til å leve i mange år!

Hunder innebærer mye glede, men også et stort ansvar. De er individer med behov, akkurat som mennesker. Man skal behandle dem med respekt og gi dem omsorg. Derfor bør kjøp av hund være en planlagt og gjennomtenkt handling.  Å kjøpe en søt valp på impuls kan by på mange utfordringer for eieren og kan føre til uheldige konsekvenser for hunden.

Husk at en hund lever i ti til femten år, og at ditt ansvar som hundeeier varer like lenge. Hele familie bør vurdere hva de kan bidra med og om de vil og kan ha dette ansvaret i så mange år framover.

En hund er først og fremst et sosialt vesen, og det å være hundeeier kan på mange måter sammenliknes med å ha ansvaret for et barn som vokser opp. Det er nok en del eiere som glemmer at valpen må oppdras for at den skal bli en snill og veloppdragen hund. Allerede når man velger hvilken rase man har lyst til å kjøpe, bør man derfor ta hensyn til akkurat slike ting. Ulike raser har forskjellige egenskaper og ferdigheter som nybakte hundeeiere bør vite om for å gjøre tilværelsen så bra som mulig både for seg selv, familien og hunden.

Kilde: NKK.no